Om religion

Moralia IV

I sju dialoger samtalar Plutarchos om bl.a. ateism, vidskeplighet, orakelverksamheten samt den gamla egyptiska religionen.

  • Författare: Plutarchos
  • Översättare: Sven-Tage Teodorsson
  • Artikelnummer: 8042
  • Inbunden, 346 sidor, Atlantis

Plutarchos trodde på gudarnas existens

»Jag skall nu berätta myten så kortfattat som möjligt i det att jag utelämnar allt som är helt onyttigt och överflödigt.«

Plutarchos Moralia har ända sedan antiken utövat ett starkt inflytande på europeisk litteratur och kultur, och det är glädjande att översättaren Sven-Tage Teodorsson har tagit sig an att göra verket tillgängligt på svenska. Tidigare har tre volymer utgivits i detta omfattande arbete, Kärlek och vänskap, Levnadsråd och Pedagogik och politik. Nu föreligger Om religion, en samling med sju dialoger. I samspråk med fiktiva åhörare ger Plutarchos sin syn på ateism och vidskeplighet, men även intressanta inblickar i hur orakelverksamheten i Delphi bedrevs vid denna tid.

Mest känd är dock texten Om Isis och Osiris som länge var en viktig källa till kunskap om den gamla egyptiska religionen. För att fullända sin utbildning hade nämligen Plutarchos företagit en studieresa till Egypten, där han ingående kom att studera den gamla religionen, dess gudar och riter.

Varje dialog introduceras av Teodorsson.