Om svensk signalspaning. 2

Andra världskriget

Sverige kunde på flera sätt kunde mäta sig med stormakterna när det gällde signalspaning, visar denne nestor inom svensk underrättelsetjänst.

289:-
  • Författare: Jan-Olof Grahn
  • Artikelnummer: 8246
  • Rikt ill. i sv/v
  • Inbunden, 292 sidor, Medströms Bokförlag

Utan spaning, ingen aning

Pejlingexpeditioner, kodforcerare, agenter och en fåtölj med inbyggd sovjetisk spionsändare.

Att underrättelsearbete inte är någon ny företeelse vet alla som läst Det dunkla pusslet, Wilhelm Agrells övergripande skildring av spionagets historia och förra periodens huvudbok. Mer detaljerad underrättelsehistoria och med fokus på Sverige blir det i Jan-Olof Grahns Om svensk signalspaning. Andra världskriget. Författaren ledde den militärt inriktade verksamheten på FRA under slutet av kalla kriget och har unika inblickar i det arbete som bedrevs där under hela 1900-talet. Frånsett summeringar av det internationella läget bygger framställningen av de svenska förhållandena huvudsakligen på originalhandlingar och intervjuer.

Grahn visar att Sverige på flera sätt kunde mäta sig med stormakterna när det gällde signalspaning, och i boken möter läsaren flera personer som gjorde remarkabla insatser under kriget. En av dem är matematikern Arne Beurling, som lyckades knäcka och rekonstruera funktionen hos tyskarnas G-skrivare vilket innebar att svenska myndigheter fick tillgång till hemliga underrättelser om krigsutvecklingen. Men boken ger också inblickar i hur svensk signalspaning var organiserad, det praktiska och tekniska arbetet med chifferblanketter, radiospaning, avlyssningsbussar, hur kod och chiffer var uppbyggda och vad den svenska verksamheten rent konkret resulterade i. I vad mån lyckades man bistå grannländerna under kriget?

Siemens & Halskes Geheimschreiber, känd som G-skrivaren i Sverige.
Kryptomaskinen vägde 100 kilo och hade miljarder olika nyckelinställningar.

Vid polisens tillslag mot makarna Erikssons lägenhet i Stockholm 1943,
ertappades fru Signe under pågående sändning av ett kryptomeddelande till de sovjetiska
uppdragsgivarna inom GRU. Sändaren var inbyggd i en fåtölj.

Stockholmskartan visar ett antal adresser där det förekom agentverksamhet.

En operatör vid FRA:s station Krybo på Lidingö.