Om svensk signalspaning. 1

Pionjärerna

Rafflande, lärorikt och välskrivet om det hemliga underrättelsesamarbetet mellan det neutrala Sverige och centralmakternas Tyskland.

  • Författare: Jan-Olof Grahn
  • Artikelnummer: 8245
  • Rikt ill. i sv/v
  • Inbunden, 264 sidor, Medströms Bokförlag

Svensk officer stationerades i Berlin för att tillsammans med tysk underrättelsetjänst knäcka de ryska koderna.

Svensk signalunderrättelse föddes i skuggan av första världskriget och om denna period berättar Jan-Olof Grahn i Om svensk signalspaning. Pionjärerna. Här riktar han sökarljuset mot främst det hemliga underrättelsesamarbetet som bedrevs mellan det neutrala Sverige och centralmakternas Tyskland under första världskriget, med syfte att avlyssna och dechiffrera ryska kommunikationer. Rafflande, lärorikt, välskrivet!