Om svensk signalspaning. 3

Kalla kriget

Från Ungernkrisen, till U 137. I den tredje delen fortsätter den tidigare FRA-chefen sin noggranna kartläggning av svensk signalspaning.

349:-
  • Författare: Jan-Olof Grahn
  • Artikelnummer: 10218
  • Rikt ill. i sv/v
  • Inbunden, 264 sidor, Medströms Bokförlag

Från Ungernkrisen till ubåten U 137

Omfattande internationella kriser och smärre incidenter präglade svenskt underrättelsearbete under kalla kriget.

Jan-Olof Grahn är något av en nestor inom svensk signalspaning sedan tiden som chef på FRA (Försvarets radioanstalt), där han fick unika inblickar i svensk underrättelseverksamhet under 1900-talet. Hittills har han samlat sina kunskaper i två böcker som utkommit i serien Om svensk signalspaning: Pionjärerna och Andra världskriget. I den tredje delen med underrubriken Kalla kriget fortsätter han sin noggranna kartläggning.

När andra världskriget gick mot sitt slut hade Sverige en ledande plats inom signalunderrättelse. Men freden innebar att verksamheten ifrågasattes: nog kunde pengarna användas bättre? Kalla krigets utbrott 1948, i samband med Pragkuppen och Berlinblockaden, tystade dock kritikerna, och för FRA handlade det om att utveckla arbetet så att det fungerade i en omvärld präglad av stormakternas styrkedemonstrationer. Här skildrar Grahn vad som krävdes för att hålla jämna steg med de utländska underrättelsetjänsterna och de konflikter som påverkade svenska intressen.

 I valet i Polen 1948 segrade kommunistpartiet klart. Svenska signalspaning
följde valet i hemlighet och kunde påvisa omfattande fusk. Händelsen »öppnade
ögonen« på statsminister Tage Erlander och många andra för Sovjetunionens avsikter.