Öppen/Sluten

Hur människan skapar och förstör framsteg

En tankeväckande bild av framstegens historia och den eviga striden mellan öppenhet och slutenhet.

  • Författare: Johan Norberg
  • Översättare: Ulrika Junker Miranda
  • Artikelnummer: 10554
  • Inbunden, 450 sidor, Volante

Människan har alltid bedrivit handel

»Vad man än tror och tycker är läsningen ­oavbrutet stimulerande«, Fredrik Sjöberg, SvD.

Får man tro debattören och idéhistorikern Johan Norberg är öppenhet människans framgångsrecept. Alla framstående samhällen har – åtminstone under sin uppbyggnad och guldålder – kännetecknats av frihandel, mångfald och ett öppet sinne för nya idéer och ­tekniska lösningar. När de slutit sig, till följd av rädsla för konkurrens, nya tankar e.d., har det inneburit början på slutet. Därför måste vi värna den fria marknaden och den liberala demokratin, argumenterar Norberg i sin nya bok Öppen/Sluten. För kampen mellan öppenhet och slutenhet pågår ständigt, inom alla kulturer.

Utifrån en mängd historiska exempel, från alla delar av världen och från olika epoker, åskådliggör författaren dels hur handel, migra­tion och tankefrihet – i hans ögon – skapat den moderna världen, dels varför öppenheten alltid varit utsatt för hot. För att förklara det senare tar Norberg bland annat stöd i evolutionspsykologin, och visar att människans psykologiska förutsättningar driver henne mot tribalism, auktoritarism och nostalgi så fort hon tror att tillvaron är ett nollsummespel.