Orientalism

Saids bok har lagt grunden till den postkoloniala tanketraditionen och fått stort inflytande på bland annat Mellanösternstudier.

119:-
  • Författare: Edward W. Said
  • Översättare: Hans O. Sjöström
  • Artikelnummer: 7863
  • Häftad, 517 sidor, Ordfront förlag

Klassiker om den inbillade Orienten

Boken har lagt grunden till den postkoloniala tanketraditionen och fått stort inflytande på bland annat Mellanösternstudier.

År 1978 utkom den banbrytande Orientalism av Edward W. Said (1935–2003), professor i litteraturvetenskap vid Columbia University. Studien pekar på att Orienten är en västerländsk konstruktion som inte existerat eller existerar i verkligheten. Den gängse bilden av områdets invånare började skapas redan av Aischylos och Dante, visar Said, men den förstärktes under orientalismens »moderna« period från slutet av 1700-talet och fram till första världskrigets utbrott, då Europa utvidgade sin koloniala kontroll. Det är nu som idéerna om orientalerna som lata, efterblivna, degenererade och opålitliga cementeras – karaktärsdrag som var lätta att kombinera med rasbiologiska idéer vilka var i ropet vid 1800-talets början. Samtidigt framtonade under denna tid bilden av det sagolika Arabien, präglat att fest och mystik.

Denna utgåva innehåller ett förord av Sigrid Kahle från 1993, i vilket hon undersöker i vad mån svenskar bidragit till denna europeiska syn på Mellanöstern, samt ett nyskrivet förord av idéhistorikern Edda Manga.