Öster om Ararat

En bok om skönhetens och lidandets Armenien

Den första heltäckande boken på svenska om Armeniens dramatiska historia och dess egenartade kultur.

279:-
  • Författare: Serafim Seppälä
  • Artikelnummer: 7957
  • Ill. i färg
  • Danskt band, 346 sidor, Artos

Landet bortom Ararats fot

Den första heltäckande boken på svenska om Armeniens dramatiska historia och dess egenartade kultur.

Armenien är världens första kristna stat. Enligt traditionen kristnades landet redan år 301 och tron är fundamental för det armeniska folkets identitet. I dag utgör dock nationen blott en tiondel av de traditionella armeniska områdena, och landets händelse-rika och stundtals ytterst brutala historia skildras i Öster om Ararat.

Författaren Serafim Seppälä, finsk ortodox munk, har skrivit en kunnig kronologisk översikt som bryts av med tematiska delar som tar upp bland annat landets litteratur, språk, kyrka, traditioner och kyrkoliv. Varje kapitel avslutas med besök på historiska platser, främst i Jerevan med omnejd, vilket gör att boken även med fördel kan användas för den som planerar en resa till landet.

Seppälä följer Armeniens historia ända tillbaka till ett mytiskt förflutet med kopplingar till Bibeln, och han konstaterar att landet till följd av sitt inklämde läge mellan olika stormakter ständigt varit utsatt för anfall, ockupationer och övergrepp från andra folk och nationer.