Övervakningens historia

Från svarta kabinett till digital massövervakning

»En nödvändig historisk ram åt en synnerligen aktuell fråga«, SvD

  • Författare: Andreas Marklund
  • Artikelnummer: 10529
  • Rikt ill. i sv/v
  • Inbunden, 301 sidor, Historiska Media

Maktens osynliga ögon och öron

Historikern Andreas Marklunds Övervakningens historia är ett översiktsverk som sträcker sig över femhundra år, med början i det elisabetanska England. Förutom att följa den allmänna utvecklingen speglar boken ­förhållandena i Skandinavien: Skånska kriget och danska postspioner, gustaviansk polisöver­vakning, telefoncensur vid Öresund under första världskriget, för att göra ett axplock.

I kronologisk ordning avtäcks olika opera­tioner och vilka tekniker myndigheter haft till hands under skiftande epoker, och hur statlig postgång, kameran, telefonen, internet och andra nymodigheter förändrat spel­reglerna. Också framväxten av rätts­statens regelverk skildras, något som gjort den ­statliga övervakningen till något av en paradox.

Marklund skriver med driv, det här är en bladvändare!