På spaning efter språkets

Högintressant språkhistoria som svarar på frågan om varför just människan har ett språk.Evolutionsbiologi blandas med grammatik och ordförråd.

  • Författare: Sverker Johansson
  • Artikelnummer: 10190
  • Inbunden, 395 sidor, Natur & Kultur

Evolutionär nytta – nyckeln till språk

Högintressant språkhistoria som svarar på frågan om varför just människan har ett språk.

När uppstod människans språkförmåga? Det är en lika spännande som intrikat fråga, och även om forskarvärlden inte kan säga exakt när språket uppstod har de kommit en bra bit på väg. Var de står i dag och hur förklaringsmodellerna har sett ut under historiens gång, från Epikuros och Leibnitz till Chomsky och Hurford, berättar lingvisten Sverker Johansson i På spaning efter språkets ursprung.

För att besvara själva frågan om språkets uppkomst behöver vi förstå oss på själva språket, dess struktur och natur, menar Johansson, och i boken presenterar han på ett intresseväckande och begripligt sätt rön från en mängd olika områden, däribland språkvetenskap, evolutionsbiologi, neurovetenskap och kognitionsforskning. Han blandar resonemang om grammatik och ordförråd, med tillbakablickar till tiden då Homo erectus ännu vandrade på jorden och med teorier om den »språkfärdiga hjärnan« och andra varelsers språkförmåga. Hur kan småbarn yttra grammatiskt korrekta meningar utan att egentligen »kunna« grammatik? Och vad skiljer egentligen näktergalens sång och svärmande bins dans från vårt sätt att kommunicera?

Rekommenderas!