Pañcatantra

Denna gamla indiska fabelsamling har haft ett enormt inflytande på österländsk och västerländsk litteratur.

  • Författare:
  • Översättare: Rolf Jonsson
  • Artikelnummer: 10448
  • Häftad, 283 sidor, Bokförlaget h:ström

En 2 000 år gammal indisk klassiker

Gör som djuren – fostrades generation efter generation i be­teende och moral.

 Det sägs att Pañca­tantra är den text efter Bibeln som har fått störst spridning i världen. Boken utgörs av en samling djur­fabler som syftade både till att under­hålla och till att fostra. Djurens olika egenskaper skulle mana till efterföljd eller ­undvikas, och våra föreställningar om den ­sluga räven, den dumma åsnan och den ­pålitliga elefanten, springer alla från ­denna ­indiska tradition, sedan den spreds över ­världen.

Fablerna hålls ihop av en ramberättelse: Kung Amarasakti förtvivlas över att hans söner vet så lite om statskonst. En vis brahmin kontaktas som lovar att han inom sex månader kan göra prinsarna förtrogna i konsten. Och så börjar han berätta …