Perserkrigen

Pest, uppror i Östroms huvudstad Byzantium, järtecken och underverk fyller sidorna.

  • Författare: Prokopios
  • Översättare: Ingemar Lagerström
  • Artikelnummer: 10341
  • Inbunden, 280 sidor, Santérus

I fält mot perserna

Prokopios skildringar av Östroms krig mot arvfienden är den viktigaste källan till kunskap om konflikten.

Prokopios betraktas som senantikens främste historiker. Verksam under kejsare Justinianus regering 527–565, blev han ett samtidsvittne till de krig som Östrom, eller det bysantinska riket, utkämpade mot hunner, germanska folk och perser.

Tidigare har vi kunnat njuta av Sture Linnérs översättningar av Vandalkrigen och Hemlig historia, båda sedan länge slutsålda. Nu har den prisade översättaren Ingemar Lagerström plockat upp stafettpinnen och ger oss ännu ett verk av Prokopios, nämligen Perserkrigen.

Tjugosju år gammal började Prokopios tjänstgöra som juridisk rådgivare åt fältherren Belisarius, och fick därmed på nära håll uppleva kriget mot arvfienden Persien. Hjältedåd och personskildringar blandas med naturbetraktelser och övernaturliga händelser i ett verk där Prokopios är trogen sin tids litterära tradition. Här förmedlas ovärderlig historisk kunskap, samtidigt som läsaren bjuds på förnämlig underhållning.