Polarforskaren som strandade i Kina

Johan Gunnar Andersson & de svenska Asienexpeditionerna

En svensk geolog gjorde den första arkeologiska utgrävningen i Kina. En läsfest för alla med intresse för Mittens rike.

289:-
  • Författare: Jan Romgard
  • Artikelnummer: 8268
  • Rikt ill. i sv/v
  • Inbunden, 416 sidor, Fri Tanke Förlag

Med hammare och hacka i Mittens rike

Den första moderna arkeologiska utgrävningen i Kina gjordes av en svensk geolog.

Medan första världskriget rasade som värst i Europa begav sig Johan Gunnar Andersson till det lika turbulenta Kina. Andersson, tidigare polarforskare och chef för Statens geologiska undersökningar i Sverige, hade av den kinesiska regeringen fått i uppdrag att kartlägga landets kol- och järnresurser. Utforskningen av landets geologiska fyndigheter skulle snart utmynna i ett omfattande samarbete mellan Kina och Sverige, allteftersom Andersson hittade inte bara mineraler utan även fossiler, dinosaurieskelett samt rester av tidiga förmänniskor och förhistoriska kulturer.

Sinologen och vetenskapshistorikern Jan Romgards bok om Johan Gunnar Anderssons banbrytande arbete artar sig till ett riktigt läsäventyr för alla med intresse för Mittens rike, vetenskapshistoria och arkeologi. Här bjuds på rika miljöbeskrivningar från landet under 1900-talets första årtionden (under sina vidsträckta resor i landet gjorde Andersson mängder av anteckningar om livet och traditionerna på landsbygden); på lysande rundmålningar av den politiskt oroliga tid då svensken verkade där (han bevittnade såväl statskuppen 1917, som bombningen av Shanghai under sino-japanska kriget 1937); och på värdefulla inblickar i det svensk-kinesiska fältteamets banbrytande arbete med att kartlägga Kinas äldsta historia. Många av fynden skulle hitta sin väg till Sverige och utgöra grunden för Östasiatiska museet, där Andersson avslutade sin karriär som chef för samlingarna.

Polarforskaren Andersson efter övervintringen i Hoppets vik
under den svenska Antarktisexpeditionen 1901–1903.

Det geologiska fältteamet från Sverige som arbetade för Kinas regering och som
Andersson ledde. Från vänster Felix Tegengren, C.F. Eriksson, Erik Nyström och J.G. Andersson.

Utgrävningar i Zhoukoudian utanför Peking 1921 där pekingmänniskan hittades.
Längst ned till vänster paleontologen Otto Zdansky från Uppsala universitet som Andersson
satte att gräva där, och som gjorde upptäckten.