Politik och retorik

Svenska partiledare i talarstolen

Åsard skärskådar de nuvarande åtta partiledarnas traditionella tal. Högaktuell läsning inför riksdagsvalet!

  • Författare: Erik Åsard
  • Artikelnummer: 8206
  • Inbunden, 350 sidor, Historiska Media

Så övertygar de väljarna

Högaktuell läsning inför det stundande riksdagsvalet.

I likhet med Talskrivarna handlar Erik Åsards bok om politikers tal, men hans utgångspunkt är en annan. I Politik och retorik analyserar han de nuvarande åtta partiledarnas traditionella tal – deras installationstal samt deras framföranden vid Almedalen. Vilka är deras styrkor och svagheter? Vad kännetecknar det språk som de använder? Vilka skildringar av Sverige och världen finns i talen?

Boken ger en samlad bild av vad partiledarna och deras parti står för, samtidigt som Åsard skärskådar och slår ned på motsägelser, vinklade påståenden och omotiverade åsiktsbyten. Det här är med andra ord värdefull läsning för var och en inför valet 2018!

Man skulle kunna tro att de politiska talens betydelse minskar i dagens samhälle, med sociala mediers stora inflytande och ofta hetsiga och hatiska tonläge. Men Erik Åsard tror att det förhåller sig tvärtom, och att de bearbetade och genomtänkta talen kommer att få ökad vikt »på nutidens brusande mediemarknad«.