Poltava

Berättelsen om en armés undergång

Nyutgåva av ett av de mest lästa och omtalade historieverken som skrivits på svenska, med nyritade kartor och ett nytt förord.

  • Författare: Peter Englund
  • Artikelnummer: 8292
  • Danskt band, 399 sidor, Natur & Kultur

Slaget vid Poltava, i Tolstojs anda

Nyutgåva av ett av de mest lästa och omtalade historieverken som skrivits på svenska.

Peter Englunds mäktiga Poltava från 1988 var den bok som drog igång historievågen i Sverige, och som även bidrog till allmänhetens intresse för den nystartade bokklubben Clio! Berättelsen om den svenska arméns undergång var »kvartalshuvudbok«, och presentationen bestod av en intervju med den unga historikern:

»Min idé har varit att skildra de enskilda människornas upplevelser av slaget. Jag har gått igenom så gott som alla ögonvittnesskildringar och jag har inte bara velat ha general Creutz berättelse utan även hans skrivares, jag tror t.o.m. att jag fått med en tysk 15-årig trosspojke. Enskilda öden, röster, ansikten. Händelsen i sig är ju enastående i sin ryslighet. 60 procent döda, sårade och saknade – jämfört med första världskrigets Sommes, där siffran är 50 procent. 10 000 stupade inom några timmar, var tredje svensk soldat omkommer. Kvar ligger berg av döda, sårade. Ryska armén måste omgruppera: omöjligt att stanna för stankens skull! Och det är precis det här jag velat fånga …«

Boken fyller nu 30 år. Denna reviderade utgåva innehåller nyritade kartor och ett nyskrivet förord av Englund.