Radetzkymarschen

En episk släktroman om tre generationer i det habsburgska riket. Roths klassiker har kallats en av världens bästa historiska romaner.

  • Författare: Joseph Roth
  • Översättare: Hugo Hultenberg
  • Artikelnummer: 8100
  • Inbunden, 428 sidor, Lind & Co

Joseph Roth som imperienostalgiker

»En episk släktroman och ett mångskiftande tidsdokument, som fängslande beskriver olika miljöer i all sin färgrika detaljrikedom.« Svenska Dagbladet

Första världskriget slog sönder de gamla »multinationella« imperierna, däribland det habsburgska. Trots att Hitler var österrikare hatade han dubbelmonarkin Österrike-Ungern för »dess förtryck mot varje sann tysk nationalism och dess gynnande av alla otyska företeelser«, skriver Svante Nordin i periodens huvudbok Hitlers München. Radetzkymarschen är en släktkrönika som är förlagd just till det för Hitler så förhatliga habsburgska riket. Skildringen, som kallats en av världens bästa historiska romaner, skrev Joseph Roth mellan 1930–1932, väl medveten om det mörker som höll på att lägga sig över Europa. Uppvuxen i en avlägsen del av dubbelmonarkin söker han här återuppväcka det gamla riket i all dess skiftande mångfald.