Renässansrebeller

Från Cecilia Vasa till kung Kristina

En rad färgstarka personligheter som alla bröt mot tidens normer.

  • Författare: Anna Carlstedt
  • Artikelnummer: 10586
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 320 sidor, Gidlunds förlag

Med rebellens brinnande övertygelse

I händelsernas centrum under avgörande ögonblick i vår historia.

Renässansrebeller är titeln på denna spännande bok om fjorton normbrytande personer, som huvudsakligen var verksamma under 1500-talet. Här framträder exempelvis Gustav Vasas dotter Cecilia Vasa, som till skillnad från samtida prinsessor drev vapensmedjor och järnbruk, och såg till att plundra engelska skepp för att driva in en skuld från engelska kronan; den spanske dominikanerprästen och visselblåsaren Bartolomé de Las ­Casas, som rapporterade om övergrepp på ursprungsbefolkningen i Sydamerika; samt kanske mer välkända namn som Erasmus av Rotterdam, Giordano Bruno, Maria Stuart och Maria av Medici. Fram växer bilden av ett sekel då religionsmotsättningar skakade Europa och England seglade upp som en ny världsmakt.

Författaren Anna Carlstedts skrev sin doktorsavhandling om Nostradamus Profetior, och denne omvittnat skicklige pestläkare och hans framtidssyner får vi förstås stifta närmare bekantskap med i en av de läs­värda essäerna.

 

Henrik IV drev igenom världens första fördrag om religionsfrihet.