Retoriken

För Aristoteles var tankarna retorik. Hans klassiska verk är inte en text som kan slöläsas i sängen, utan den kräver en aktiv läsare.

229:-
  • Författare: Aristoteles
  • Artikelnummer: 6903
  • Danskt band, 236 sidor, Retorikförlaget

Få tänkare har varit så inflytelserika som Aristoteles – filosof och lärare till bland annat Alexander den store. Retoriken hör till hans esoteriska texter, vilket innebär att de var avsedda endast för internt bruk vid Akademin och Peripatos, där han undervisade. Detta gör att hans klassiska verk i talekonst är tämligen dunkelt formulerat för en nutida läsare; framför allt de första kapitlen är starkt kondenserade och tycks förutsätta en kännedom om Aristoteles andra skrifter. Därför är den här utgåvan försedd med en omfattande notapparat och en mycket matnyttig introduktion, vilka hjälper läsaren över de värsta svårigheterna.

För den som tar sig igenom texten väntar »fördjupade och betydligt mer nyanserade perspektiv som än idag, nästan två och ett halvt millennium senare, känns fräscha och utmanande«, menar bokens introduktör Janne Lindqvist Grinde och citerar filosofen Robert Wardy: »The Retoric is a deeply provocative, almost shocking text.«