Riddarna och deras värld

Vad gjorde egentligen en riddare? Vilka spår av den höviska kulturen finns kvar?

  • Författare: Charlotte Borgerud
  • Artikelnummer: 10621
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 208 sidor, Natur & Kutur

Från rustning till frack

En bra och välskriven ingång till riddarlivet och den höviska kulturen.

Varje gång vi skålar och låter glasen nudda vid varandra, eller när ett statsöverhuvud inspekterar sina trupper är det den höviska kulturen som tränger sig fram genom seklen. Men lika förfinad som riddaren kunde vara vid det medeltida hovet – musicerande, deklamerande, dansande – lika brutal kunde han vara i strid. I själva verket växte den höviska kulturen fram som ett sätt att stävja det utbredda våldet i samhället, förorsakat av riddare som ­krävde in skatt eller skrämde slag på bönder på vasall­herrens order. Kyrkan fick nog och sökte en lösning.

Historikern och arkivarien Charlotte Borgeruds Riddarna och deras värld är en utmärkt introduktion till riddarväsendet och det sirliga hovlivet kring det. Hur tränades en blivande riddare och hur såg krigföringen ut vid denna tid? Vilka riddarordnar fanns det? Hur skilde sig utvecklingen i Sverige från ­övriga Europa? Vilka spår av riddarkulturen ser vi i dag? Detta är bara några av många frågor som reds ut i boken.

Riddaren föddes inte ur intet, ­berättar Borge­rud, utan hade sin föregångare i antiken. Medan antikens beridna riddare oftast stred på marken, innebar den nyintroducerade stigbygeln att den medeltida riddaren kunde sitta kvar i sadeln under batalj. Allteftersom militärtekniken utvecklades blev hans rustning tyngre och mer heltäckande.

Att storma en borg var ett farligt uppdrag, likaså att försvara den. René I d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on peut faire les tournois, andra hälften av 1400-talet.

 

Bokillumination som föreställer slaget vid Gisors 1198.

Slaget vid Gisors 1198, Filip II August av Frank­rike till vänster och Rikard Lejonhjärta till höger. Grandes Chroniques de France, 1332–1350.

 

Bokillumination över bland annat stormningen av en borg.

Den romantiska bilden som levt kvar av riddarna är långt ifrån verkligheten, som den övre delen av denna bild visar. Maciejowskibibeln, 1200-talets mitt.