Rösträttens århundrade

Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

Intresseväckande om människorna som arbetade med rösträttsfrågan och vägen dit.

449:-
  • Författare: Ulrika Holgersson & Lena Wängnerud (red.)
  • Artikelnummer: 10305
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 459 sidor, Makadam förlag

Rösträtt för alla?

Rösträttsfrågan var inte någon konfliktfri vandring mot demokrati.

Att införa allmän och lika rösträtt visade sig vara komplicerat och när Sverige, som sista nordiska land fattade de första besluten i frågan för hundra år sedan, ledde det till en rad kontroverser. Rösträttskampen hade varit en växande och högljudd folkrörelse, representerad av framför allt den största gruppen uteslutna: kvinnorna. (Det fanns också andra grupper av medborgare som inte hade rösträtt, exempelvis mottagare av fattighjälp och värnpliktsvägrare.)

Rösträttens århundrade är en populärvetenskaplig antologi skriven av en rad experter – historiker, statsvetare, medieforskare, ekonomihistoriker, genusvetare och konstvetare. Den stora boken är uppdelad i tre delar; Kampen, Utvecklingen och Framtiden och beskriver hela den omvälvande historien, från processerna som ledde fram till riksdagsbesluten, människorna som arbetade med rösträttsfrågan, till vilka utmaningar demokratin står inför i dag.

Affisch från rösträttsåren.

 

Elin Wägner under namninsamlingen 1913.