Runö

Historien om svenskön i Rigabukten

Bred skildring av runösvenskarnas historia. Av författarna till den kritikerrosade boken om Gammalsvenskby i Ukraina.

  • Författare: Jörgen Hedman, Lars Åhlander
  • Artikelnummer: 5401
  • Inbunden, 504 sidor, Dialogos

Alltifrån tidig medeltid fram till 1944 fanns det en svensk kultur på Runö i Rigabukten. Exakt varifrån de första svenskarna kom är osäkert såväl Roslagen som Nyland nämns i spekulationerna. Mycket talar dock för att tillgången på säl lockade dem.

Runösvenskarnas kultur var ålderdomlig och traditionsbunden. Deras samhällsstruktur baserades på ett kollektivt tänkande, där gårdarna och deras fortlevnad stod i centrum. Det berättar Jörgen Hedman och Lars Åhlander i boken Runö. De utkom 2003 med en uppmärksammad skildring av Gammalsvenskby i Ukraina, och har nu genomfört ett lika varsamt arbete genomsyrat av gedigen folklivsforskning i sin kartläggning av Runös historia. Boken tar ett helhetsgrepp över öns förflutna och behandlar allt från mathållning, rättsskipning och pestutbrott, till svensk och rysk överhöghet. Merparten ägnas åt 1900-talet, då alla utom sex runöbor evakuerades till Sverige.