Runor: mästarens handbok

Mästarens handbok

Vem har inte förundrats över de närmast magiska tecknen på våra runstenar? Med hjälp av den pedagogiskt upplagda Runor – Mästarens handbok är det möjligt för oss att förstå deras innebörd. Bokens huvudsyfte är att läsaren ska lära sig att känna igen runornas utseende och uttala dem, oavsett från vilken period de härstammar. Här presenteras runalfabet från olika epoker och de fascinerande bakgrunderna till de olika tecknen. Men Runor Mästarens handbok är också en spännande språkhistoria, som ger en inblick i hur forntidens människor resonerade när de skapade sitt skriftspråk.

229:-
  • Författare: Lars Magnar Enoksen
  • Artikelnummer: 7519
  • Inbunden, 220 sidor, Historiska Media

Vem har inte förundrats över tecknen på runstenarna? Med hjälp av den pedagogiskt upplagda Runor – Mästarens handbok är det möjligt att förstå deras innebörd.

Bokens huvudsyfte är att läsaren ska lära sig att känna igen runornas utseende och uttala dem, oavsett från vilken period de härstammar. Här presenteras runalfabet från olika epoker, och de fascinerande bakgrunderna till de olika tecknen.

Men Runor är också en spännande språkhistoria, som ger en inblick i hur forntidens människor resonerade när de skapade sitt skriftspråk.

Lars Magnar Enoksen är författare och runolog. Han har skrivit ett flertal böcker om den fornnordiska historien och är känd för Clios läsare för till exempel den uppskattade Vikingarnas egna ord.