Rysslands historia

Från Alexander II till Vladimir Putin

Lärd och koncentrerad redogörelse för Rysslands ekonomiska och politiska utveckling från 1860-talet till våra dagar.

  • Författare: Martin Kragh
  • Artikelnummer: 7303
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 220 sidor, Dialogos

Få länder har i modern tid präglats så starkt av sina ledare som Ryssland, menar Martin Kragh. Från tsarer via kommunistledare till dagens styre är historien intimt förknippad med namn som Nikolaj II, Lenin, Stalin, Chrusjtjov, Gorbatjov och Putin.

Kragh är ekonomie doktor och forskare vid Centrum för Rysslandsstudier i Uppsala och hans Rysslands historia är en koncentrerad redogörelse för den ekonomiska och politiska utvecklingen från 1860-talet till nutid. Det är en period som innehållit stora reformer, en sen industrialisering och modernisering, och två radikala systemskiften.

Här sätts också fokus på till exempel svensk-ryska handelsförbindelser, och hur dagens Ryssland (ända fram till den senaste utvecklingen i Ukraina) kan förstås i ljuset av historien. Det är en ytterst informativ bok, som rekommenderas varmt – särskilt i en tid då en stor del av nyhetsrapporteringen har koppling till Ryssland.