Så bodde officerarna

Tidlösa typhus

1700-talets främsta arkitekter fick i uppdrag att rita bostäder åt officerarna. Lustfyllt om arkitektur, byggnadsvård och typhus.

349:-
  • Författare: Martin Giertz
  • Artikelnummer: 10309
  • Rikt ill. i färg
  • Inbunden, 143 sidor, Carlssons

Varken herrgård eller stuga

Officersboställena – med stil och sköna proportioner – har format vårt ideal för hur en vacker bostad ska se ut.

De svenska soldattorpen är väl undersökta och dokumenterade, däremot inte officerarnas bostäder. I dag finns endast ett fåtal kvar av dessa hus som ritades av bland annat Dahlbergh, Hårleman och Palmstedt – de främsta arkitekterna under 1600- och 1700-talen, då många av boställena kom till.

Martin Giertz har under många år ägnat sig åt forskning i Krigsarkivet och letat upp gamla ryttmästargårdar och kaptensbostäder på olika håll i Sverige. Så bodde officerarna handlar både om livet på boställena, men också om hur husen tog form och vad de betytt för svensk byggnadshistoria. Johan Eberhard Carlbergs »Dessein till Löjtnants- och Fänriksboställe« från 1730 var exempelvis nyskapande: husen var enkla att sätta samman, billiga och funktionella, och introducerade rött med vita knutar.

De vackra mönsterritningarna och alla nytagna fotografier av de svårhittade boställena gör även boken till rena ögonfägnaden.

Torps ryttmästarboställe är förmodligen ursprungligen uppfört 1700-talet och var indelningsverkets tid ryttmästarboställe vid Västgöta regemente men blev från 1833 kompanichefsboställe.

 

Ritning över karaktärshus för ryttmästare och kapten, Carlberg 1731.