Sällsamma resor

En antologi i urval och översättning av Erik Carlquist och Gunnar Welin

Förundras över 14 faktiska eller påhittade resor! Från medeltida irrfärder  till R. Burtons En pilgrimsfärd till Mecka.
 

265:-
  • Författare: E. Carlquist, G. Welin (red.)
  • Artikelnummer: 8242
  • Danskt band, 454 sidor, Gidlunds förlag

Resor till Afrika och till gubben i månen

Ett fyrverkeri av rymdfärder i ballong, luftskeppsexpeditioner till den övre världen och verkliga resor.

Resor finns av många slag, men i den här antologin är det fjorton sällsamma resor som samlats, faktiska som rent fiktiva. Alla texter har översatts speciellt för denna utgåva och i flera fall är det första gången de presenteras på svenska.

Kanske är Sankt Brendans resa, nedtecknad på 900-talet, ett exempel på både en fiktiv och verklig färd. Berättelsen om munkens strapatsrika sjöfärd har många fantasirika inslag, men när de rensats bort kan man måhända skönja en tidig irrfärd till Nordamerika. Fantasi för hela slanten blir det i astronomen Johannes Keplers Somnium (Drömmen) – den första verkliga science fiction-berättelsen – och i H.C. Andersens framtidsvision Om årtusenden.

En faktisk resa skildrade upptäcktsresanden James Bruce i Resor till Nilens källa, där han även redogjorde för Abessiniens kungahistoria. När hans arbete utgavs i Europa möttes det av misstro: inte kunde det väl vara på det viset i »mörkaste« Afrika? Läs även om Joshua Slocums familjeseglats från Brasilien till USA år 1888 och om Richard Burtons En pilgrimsfärd till Mecka, 1874.