Sånger

Theokritos räknas som hellenismens främste poet. »En ljuvlig bok«, SvD. Med grekisk originaltext.

185:-
  • Författare: Theokritos
  • Artikelnummer: 3938
  • Inbunden, 230 sidor, Natur och Kultur

»Ingvar Björkesons tolkning utmärker sig för vad som kommit många att prisa hans tidigare arbeten… Här finns ingenting av konstlade ordföljder, man tvingas aldrig till stolliga betoningar för att få hexametern korrekt, och det låter aldrig skruvat, ansträngt.«, Östgöta Correspondenten.

Theokritos föddes cirka 300 f.Kr. på Sicilien och räknas som hellenismens främsta diktare. Som kringresande poet besökte han olika grekiska kulturcentra och hade vänner runt omkring Medelhavet. Under en period vet man att han arbetade för Ptolemaios i Alexandria, alltså den egyptiske härskare som lät resa fyrtornet på Faros.

Theokritos berömmelse vilar på de så kallade bukoliska dikterna eller herdepoesin, vilka brukar gå under namnet idyller. En bättre beteckning vore kanske mimer eller sånger (som Ingvar Björkeson valt i sin förnämliga nyöversättning), för det Theokritos skildrar är livfulla scener ur såväl mytologin som ur vardagen.

Denna upplaga av Sånger

innehåller även den grekiska originaltexten samt en inspirerande inledning av Sture Linnér.