Senmedeltiden

Europas historia 1300–1550

Samspelet mellan gammalt och nytt gav en säregen spänning åt denna tid, visar detta övergripande och akademiskt hållna verk.

269:-
  • Författare: Steinar Imsen
  • Översättare: Andreas Wadensjö
  • Artikelnummer: 10255
  • Inbunden, 252 sidor, Dialogos

Det stora vägskälet i europeisk historia

Samspelet mellan gammalt och nytt gav en säregen spänning åt tiden 1300–1550.

1300- och 1400-talen kallas ofta för senmedeltiden. Många förknippar dessa två sekel med massdöd, ekonomisk kris, social oro och politisk upplösning. Och visst är det en period som gick i krisens tecken. Men samtidigt är det under denna tid som grunden till ett nytt Europa läggs, med en kapitalistisk ekonomi och en modern statsmakt, menar den norske historieprofessorn Steinar Imsen. Denna modernisering av Europa är också huvudtemat i hans bok Senmedeltiden. Europas historia 1300–1550 (från 2011, detta är en nyutgåva), där han synar olika faktorer i denna process – demografi, ekonomi, politik och religion – och hur de samverkade sinsemellan.

Redan samtiden uppfattade 1450-talet som ett vändpunktens årtionde, berättar Imsen. Då föll Konstantinopel och det blev fred mellan England och Frankrike efter mer än hundra års krig. Befolkningsminskningen vände och jordbruk och handel återhämtade sig. För första gången började européerna på allvar att göra sig gällande utanför den egna kontinenten.