Sexualpolitiska nyckeltexter

Lust, last och allt däremellan i en läsvärd antologi (med initierade kommentarer) som sträcker sig från 1608 till våra dagar.

295:-
  • Författare: Klara Arnberg, Pia Laskar m.fl. (red.)
  • Artikelnummer: 7484
  • Häftad, 511 sidor, Leopard förlag

Att sexualitetens historia rymmer ett brett spektrum av ämnen blir tydligt i den läsvärda antologin Sexualpolitiska nyckeltexter. Här får vi, genom ett antal texter från 1608 till våra dagar, ta del av såväl lust och njutning, som de mörkare sidorna av ämnet. Många har genom historien varit både kontroversiella och föremål för politisk kamp och behandlar till exempel homosexuellas rättigheter, preventivmedel och aborträtt.

I Sexualpolitiska nyckeltexter finns bidrag av bland andra Carl von Linné, Viktor Rydberg, Karolina Widerström (Sveriges första kvinnliga läkare), Karin Boye och Märta Tikkanen. Deras texter kommenteras och analyseras utförligt av en rad kända forskare, bland andra Ebba Witt-Brattström, Carl-Michael Edenborg och Pia Laskar. Tillsammans tecknar de en imponerande utförlig bild av ett svårfångat ämne.

»En lysande illustration till vad historia är«, skrev Karin Johannisson i DN om boken.