Sista striden om Skåne

En, enligt Ystads Allehanda, »initierad och lokalhistoriskt förankrad skildring« av slutfasen i en månghundraårig kamp.

239:-
  • Författare: Anders Blidberg
  • Artikelnummer: 10174
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 316 sidor, Bokförlaget Langenskiöld

Med musköt på axeln och högburen pik

En, enligt Ystads Allehanda, »initierad och lokalhistoriskt förankrad skildring« av slutfasen i en månghundraårig kamp.

Förlusten av Skåne vid freden i Roskilde 1658 blev kännbar för Danmark, och danskarna sökte länge efter ett lägligt tillfälle att ta tillbaka provinsen. Det kom vid Karl XII:s nederlag i Poltava: den svenska armén i Ryssland var i praktiken utplånad och kungen på flykt i Bender. Oddsen tycktes vara på Danmarks sida, ändå vann Sverige kriget vintern 1709–1710. Hur kunde det komma sig?

Anders Blidbergs Sista striden om Skåne kretsar kring denna fråga, »som sällan har ägnats samma grundliga utredning som i föreliggande verk«, skriver Dick Harrison i bokens förord.

Det är en stor förtjänst att författaren i lika hög grad följer danska som svenska förhållanden, vare sig det gäller upptakten, kriget eller efterspelet. I centrum för handlingen står Fredrik IV (vars nöjeslystnad inte sällan gick ut över regeringsarbetet), ledarna för den danska kampanjen general Reventlow och hans andreman Rantzau samt Magnus Stenbock, generalguvernör i Skåne.

 Magnus Stenbock uppskattades av Karl XII inte bara för sitt mod
utan också för sin förmåga att organisera underhållning i fält.