Självbetraktelser

Med sin blandning av stilla resonemang och drastiska konklusioner liknar Självbetraktelser ingenting annat i den antika filosofiska litteraturen.

  • Författare: Marcus Aurelius
  • Översättare: Mikael Johansson
  • Artikelnummer: 10651
  • Kartonnage, 310 sidor, Daidalos

Den filosofiske kejsaren

Nyöversättning av Marcus Aurelius fun­deringar över mänsklighetens stora frågor.

»Oavsett vad någon gör eller säger, måste jag vara god«, påminner sig kejsare Marcus Aure­lius (121–180 e.Kr.) i Självbetraktelser. Sina tankar och funderingar om livet, döden och ondskan skrev han förmodligen ned i slutet av sin levnad, utan avsikt att någonsin publicera dem. Så kan de också verka hastigt nedtecknade, som något han kom på i stunden. Sam­tidigt ger de en unik inblick i tankevärlden hos en av världens då mäktigaste män, och i det första »kapitlet« ges gott om inblickar i hans uppväxt. Tidigt intresserade han sig för olika filoso­fiska skolor och fastnade för den ­stoiska, vars uppmaning till självbehärskning blev hans ­ideal. »Handla inte motvilligt, själviskt, ­ogenomtänkt eller för att du blir frestad.«

Det är över hundra år sedan betraktelserna senast översattes. Mikael Johansson är lektor i grekiska och tar i sin nyöversättning hänsyn till modern forskning om Marcus Aurelius och ligger närmare originaltexten än den tidigare översättningen. Han står också för en intresseväckande inledning och förklarande noter.