Sjunkna palats

Historien om upptäckten av Orienten

Utforskningen av Assyriens palats i nuv. Irak sätts här in i sitt historiska sammanhang. »En guldgruva av spännande läsning«, SSD.

  • Författare: Mogens Trolle Larsen
  • Artikelnummer: 5466
  • Rikt ill. i sv/v
  • Inbunden, 456 sidor, Symposion

»En guldgruva av spännande läsning, såväl för den kunskapstörstande specialisten som för den historiskt intresserade lekmannen«, SSD

Det ska sägas på en gång: denna väl underbyggda fackbok är lika spännande som en äventyrsbok! Huvudperson är den unge britten Austen Henry Layard. Tillsammans med fransmannen Paolo Emilio Botta var han den förste som kom på tanken att gräva i de högar under vilka Assyriens väldiga städer låg dolda.

Assyriologen Mogens Trolle Larsen sätter i denna bok (från 1996) in de europeiska upptäckterna och utforskningen av Assyriens palats och Babyloniens städer i ett historiskt sammanhang. Med hjälp av brev och andra källor förmedlar han en livfull beskrivning av de färgstarka personer som lade grunden till de assyriologiska och arkeologiska vetenskaperna.