Skandianivsm

En rörelse och en idé under 1800-talet

Intresseväckande antologi som gör tydligt att skandinavismen är ett nyckelbegrepp för den som vill förstå 1800-talets värld.

269:-
  • Författare: Magdalena Hillström & Hanne Sanders
  • Artikelnummer: 7235
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 254 sidor, Makadam

Det finns de som hävdar att skandinavismen, den politiska rörelse som präglade Sverige, Danmark och Norge under 1800-talet, dog 1864 – det år då danskarna led nederlag mot Preussen och Sverige inte kom till deras undsättning. Idén att samla de nordiska länderna under en regent fick visserligen skrinläggas för överskådlig framtid, men på andra områden fortsatte det nordiska samarbetet i full kraft.

Det framkommer i denna akademiskt hållna antologi där historiker, litteraturvetare och etnologer från Danmark, Norge och Sverige sprider ljus över denna rörelse som inte alltid behandlats med så stor aktning i svensk historieskrivning. Ämnena som avhandlas är vittskilda, från det politiska handlingsutrymme som kvinnor fann i skandinavismen; visionen om ett samnordiskt universitet i Göteborg; avtryck i press, visor och litteratur, till skapandet av Nordiska museet, vars grundare Artur Hazelius närde en dröm om en skandinavisk union.

Att skandinavismen är ett nyckelbegrepp för den som vill förstå 1800-talets speciella värld blir uppenbart.

 

Andra brevet från en svensk riksdagsman till en norsk patriot, 1812.