Skrifter. bok 2

249:-
  • Författare: Platon
  • Översättare: Jan Stolpe
  • Artikelnummer: 3426
  • Inbunden, 528 sidor, Atlantis

När den första boken, av planerade sex, med Platons samlade skrifter utkom, omtalades händelsen med rätta som en stor och viktig kulturgärning. Platons betydelse för Västerlandets tänkande kan inte nog betonas, och Jan Stolpes moderna nyöversättning från det grekiska originalet prisades över lag.

Bok 2 innehåller nio olika dialoger, varav flera hör till Platons mest berömda och lästa. I Menon låter han Sokrates hävda att själen är odödlig och att även en okunnig slav äger insikter som han kan återerinra sig från en tidigare himmelsk tillvaro. I Protagoras diskuteras begreppet dygd. Vänskap och besinning avhandlas i Lysis och Charmides, och diktkonsten belyses i Ion. Fortfarande aktuell synes Euthydemos drift med allsköns debattkonst vara, och i Menexenos görs en parodi på ett patriotiskt standardtal. Faidros innehåller oförglömligt visionära bilder av kärleken, och till sist är Kratylos en halsbrytande diskussion om språket och orden.