Slavskeppet

En historia om människor

En mästerlig bok om livet ombord, baserat på bl.a. ögonvittnesskildringar från besättningsmän, slavar och vanliga passagerare.

249:-
  • Författare: Marcus Rediker
  • Artikelnummer: 5697
  • Inbunden, 406 sidor, Karneval

»Mästerlig bok … Rediker har använt arkiven på ett enastående sätt«, Adam Hochschild, New York Times

En författare som Clio varmt vill re­kommendera är den amerikanske historikern Marcus Rediker, som hittills är förhållandevis okänd i Sverige. Hans senaste bok Slavskeppet har hyllats utomlands av så­väl historiker som en enig kritikerkår.

Det är en tät skildring, fylld av brutala fakta och realistiska skildringar, baserade på det omfattande källmaterial som Rediker gått igenom. Bokens nav utgörs av livet på slavskeppen och de ombordvarandes situation. Men därifrån nystar författaren vidare och berättar om slavtransporterna från Afrikas inre till kustområdena, hur Liverpool med sina skeppsvarv utvecklades till slavhandelns huvudstad och hur motståndet mot slaveriet slutligen växte sig så starkt att handeln avskaffades i USA och Storbritannien 1807–1808.

Insprängt i texten finns även  ögon­vitt­nes­skildringar från såväl slavskeppare och be­sätt­ningsmän, som fartygspassagerare och slavar.