Snorre och sagorna

De isländska källorna till vår äldre kulturhistoria

»Fascinerande och kunnig framställning av de isländska författarnas uppteckningar av sagor, mytologi och skaldekonst.« BTJ.

249:-
  • Författare: Mikael Males
  • Artikelnummer: 8066
  • Ill. i färg
  • Inbunden, 176 sidor, Dialogos

De skapade den exotiska vikingatiden

»Fascinerande och kunnig framställning av de isländska författarnas uppteckningar av sagor, mytologi och skaldekonst.« BTJ

Vår syn på den fornnordiska mytologin och hedendomen baseras till stor del på Snorre Sturlassons Eddor. När denna medeltida isländska litteratur slog igenom i Sverige under stormaktstiden passade den väl in i den svenska nationens historiska självbild och arvet är kännbart än i dag. Den tid och de fenomen Snorre (1179–1241) skildrade var förvisso avlägsna även för honom, men han menade att forntiden bevarats i den gamla isländska poesin, vilken han avsåg att uppenbara i sina verk.

Denne mångkunnige poet och hans isländska föregångare och arvtagare står i centrum för denna vederhäftiga studie om källorna till vår äldre kulturhistoria. Författaren Mikael Males, lektor i norrön filologi vid Universitetet i Oslo, visar bland annat på de knep dessa skriftställare använde för att skildra den forntida historien, och vid behov modifiera den för att ge den passande patina och poetisk briljans.