Snorres edda

Det mesta vi vet om fornnordisk mytologi kommer från denna lärobok i diktkonst, som innehåller en fascinerande ström av berättelser.

249:-
  • Författare: Snorre Sturlasson
  • Översättare: Karl G. Johansson
  • Artikelnummer: 7618
  • Häftad, 298 sidor, Daidalos

Snorres Edda eller Prosaiska Eddan är ett av de mest betydande verken i den fornnordiska litteraturen, och självklar läsning för den som vill fördjupa sig i denna nordiska gryningstid. Verket, som tillkom på 1220-talet, visar på Snorre Sturlassons vida beläsenhet och vetande om såväl nordisk historia som samtidens muntligt traderade poesi. Genom sin kristna världsbild förmedlar han i Eddan sina kunskaper om fornnordisk mytologi och diktkonst.

I dag finns fyra intakta manuskript av verket, varav ett förvaras i Uppsala. I inledningen till denna Codex Upsaliensis beskrivs innehållet i Snorres Edda på följande sätt: »Först berättas om asarna och Ymer, därefter följer Skaldskapens språk och benämningarna på många ting och sist Verslistan, som Snorre diktade om kung Hakon och Skule jarl.«