Sofisterna

I en brokig blandning av lovtal, rättegångspläderingar, sentenser m.m. får vi stifta bekantskapen med ett dussintal sofister.

199:-
  • Författare: Dimitrios Iordanoglou
  • Artikelnummer: 10108
  • Inbunden, 253 sidor, Ruin

»Alla sakers mått är människan«

Antika texter av sofistikerade och misstrodda tänkare.

Opraktiska ordvrängare eller pluralismens pionjärer? Meningarna om sofisterna har gått isär under årens lopp men genom denna förnämliga textsamling, för första gången på svenska, finns det nu möjlighet att själv bilda sig en uppfattning i frågan.

Vilka var de då? Sofisterna utgjordes av en mycket heterogen skara tänkare i Grekland under 400- och 300-talen f.Kr., vilka försörjde sig på att undervisa i talekonst mot betalning, något Platon kritiserade dem för. De hade inte någon gemensam teori eller världssyn, däremot delade de intresset för språklig medvetenhet och tron på att undervisning kunde göra oss till bättre människor.

Sofisterna är sammanställd, översatt och kommenterad av Dimitrios Iordanoglou, docent i klassisk grekiska. I en brokig blandning av lovtal, rättegångspläderingar, sentenser m.m. får läsaren stifta bekantskapen med ett dussintal sofister: Protagoras som betraktas som den första i skaran; Gorgias som undervisade ett stort antal politiker och intellektuella i talekonst, däribland Perikles, och Kritias som hörde till kretsen kring Sokrates.