Spår av ett liv

En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid

Bokens mikrohistoriska perspektiv gör den till en perspektivrik och allmängiltig berättelse om livet på 1800- och 1900-talen.

  • Författare: Anna Götlind, Rolf Lind
  • Artikelnummer: 10202
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 248 sidor, Stockholmia

Ett liv i sitt sammanhang

Genom att följa ett sockenbarn genom livet på mikronivå kommer nyanser och alternativa berättelser fram.

Förr var det socknens ansvar att sörja för föräldralösa barn. De skulle hålla med kläder men framför allt med skor, så att barnen kunde ta sig till och från skolan och kyrkan. Och så skulle de ordna ett nytt hem åt dem, hos någon i socknen.

I Spår av ett liv står sockenbarnet August Theodor i centrum. Sex år gammal förlorade han sina föräldrar och placerades som fosterbarn hos en gårdssmed på Lovö, inte långt från Drottningholm. Men skildringen av hans liv är ingen regelrätt biografi, utan författarna Anna Götlind, professor i historia och ledare för Clios cirkel i mikrohistoria, och Rolf Lind, barnbarn till August Theodor, låter pojken bli navet i en historia om den tid då han levde. Detta mikrohistoriska synsätt – att utifrån något begränsat skildra en större historia – gör boken till en perspektivrik och allmängiltig berättelse om livsvillkoren för människor under slutet av 1800- och början av 1900-talen.

 

 August Theodor med sin maka Christina Gustafva.

 

August Theodor med ett av sina barnbarn.