Spengler i sverige

Den svenska receptionen av Oswald Spenglers teser om världshistorien ...

Svenska kulturpersonligheter tog intryck av Spenglers undergångsprofetia, visar en närläsning i svenska arkiv.

215:-
  • Författare: James Cavallie
  • Artikelnummer: 5907
  • Inbunden, 305 sidor, Hjalmarson & Högberg

Oswald Spenglers livsverk Västerlandets undergång utkom första gången i april 1918. Häri framlade Spengler sin syn på världshistorien och framtiden. Enligt honom hade dittills alla högkulturer underkastats samma utvecklingsprocess – födelse, ungdom, mognad, nedgång, avtynande och död. Den västerländska civilisationen var inget undantag, den skulle gå samma öde till mötes som de gamla grekernas.

Västerlandets undergång blev en enorm försäljningsframgång, omskriven och debatterad. Snart uppmärksammades den även utanför Tysklands gränser och 1924 åkte Spengler på föredragsresa till Sverige.

Vilka avtryck gjorde den tyske filosofen och hans omtalade verk i Sverige? Det undersöker James Cavallie i sin bok, som baseras på en närläsning av artiklar i tidskrifter och dagspress från 1920-talet fram till idag.