Spinoza och jag

Spinoza framstår som förvånansvärt aktuell i vår egen omvälvande tid.

  • Författare: Rebecca Goldstein
  • Översättare: Svante Skoglund
  • Artikelnummer: 10391
  • Inbunden, 204 sidor, Fri Tanke

Spinoza satte sin lit till förnuftet

Filosofen som polerade linser på dagtid och bevis om kvällen.

Rebecka Goldsteins internationellt hyllade bok om den judiske filosofen Baruch Spinoza har beskrivits som en blandning av intellektuell biografi, filosofisk analys och historisk rekonstruktion. Genom att ta avstamp i sin egen uppväxt i en judiskortodox familj och i sin djupa förtrogenhet med Spinozas texter (Goldstein är professor i filosofi), lyckas hon skildra både den sociala gemenskap som fostrade filosofen och hans tankesystem.

En stor del av boken ägnas förhållandena för judar i den tidens Europa, och särskilt då i Amsterdam. Runt sekelskiftet 1600 tog stadens judiska församlingar emot ett stort antal portugisiska sefarder som flytt undan förföljelser, däribland Spinozas mor och far. Sonens ateistiska tankar, formulerade i tjugoårsåldern och uttalade först efter föräldrarnas död, resulterade i uteslutning från den judiska gemenskapen, och långt in på 1700talet fick spinozister dölja sina sympatier för att inte råka illa ut. Själv tog Spinoza bannlysningen med saktmod: blev linsslipare, hann formulera sitt storverk Etiken samt utbyta tankar med andra tänkare innan han gick bort i unga år.