Historien om det antika rom mj

Historien om det antika Rom

»En djupt imponerande, intellektuellt stimulerande, frimodig och ytterst kunnig bok om det antika, ständigt aktuella Rom« SvD.

  • Författare: Mary Beard
  • Översättare: Marina Weilguni
  • Artikelnummer: 10163
  • Ill. i färg o sv/v
  • Danskt band, 575 sidor, Norstedts

Byn som kom att styra Medelhavsvärlden

»SPQR är en djupt imponerande, intellektuellt stimulerande, frimodig och ytterst kunnig bok om det antika, ständigt aktuella Rom« SvD.

Tusen år av romersk historia. Det är vad den brittiska professorn Mary Beard täcker i sin magnifika bok (huvudbok i Clio 7/16). SPQR. Historien om det antika Rom är intressant ur flera aspekter, bland annat för att författaren redogör för en rad nya upptäckter samtidigt som hon närmar sig den kända historien med nya frågeställningar. För som hon skriver: »Roms historia skrivs alltid om, och har alltid skrivits om«. År 212 e.Kr. sätter Beard punkt. Då har hon skildrat hur Rom växte fram och lyckades behålla sin maktposition under århundraden, och Cicero, Cato, Augustus, Nero och många, många fler har satts in i sina sammanhang. Titeln SPQR – Senatus PopulusQue Romanus, »Senaten och det romerska folket« – är en formulering som redan under antiken ville uttrycka enighet mellan det romerska folket och de styrande. Beteckningen kan fortfarande ses på Roms gatubrunnar där arvet från Rom lever vidare.