Språken före historien

Det har funnits flera människotyper under den tid som språkförmågan varit fullt utvecklad. Elegant sammanfattning av dagens forskningsläge.

  • Författare: Tore Janson
  • Artikelnummer: 10281
  • Inbunden, 246 sidor, Norstedts

Överraskande om språkets utveckling

Från inlärda signaler, till förmågan att sätta ihop ljudbilder till meningar.

När lärde människan sig att tala? Nya rön inom bland annat hjärnforskning, genetik och arkeologi pekar på att språket förmodligen fungerat som nu i åtminstone 300 000 år. Med tanke på att forskarna tidigare trodde att en viktig förändring som möjliggjorde kommunikation inträffade för 40 000 år sedan, innebär uppgiften att tidigare teorier inom en rad vetenskaper sannolikt måste justeras.

I sin nya bok Språken före historien gör Tore Janson, tidigare professor i latin och afrikanska språk, en elegant sammanfattar av just dagens forskningsläge. Därtill visar han vilka behov som kan ha legat bakom språkets uppkomst samt rekonstruerar, utifrån tillgängliga teorier men även egen fatabur, hur det kan ha gått till när vår förmåga att kommunicera utvecklades.

Spännande är också att konstatera att det funnits flera människotyper under den tid som språkförmågan varit fullt utvecklad. Hur kommunicerade de? Som nära släktingar till och samtida med människan bör de ha haft liknande nedärvda möjligheter att forma ljud som vi, menar Janson.