Stadsodlingens historia

Kålgårdar, kolonier & asfaltsblommor

Läcker bok visar att gröna ytor för rekreation och odling går som en röd tråd genom stadsbyggnadshistorien.

279:-
  • Författare: Ulrika Flodin Furås
  • Artikelnummer: 10270
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 228 sidor, Votum

Kålgårdar, täppor och kolonilotter

Gröna ytor för rekreation och odling går som en röd tråd genom stadsbyggnadshistorien, visar läcker bok.

Det har alltid odlats i städerna. På bakgårdar, övergivna plättar och i kålgårdar har stadsborna drivit upp grönsaker för att dryga ut kosten. Under industrialismen började dock odlandet fylla en ny funktion. Arbetarna vid fabrikerna behövde frisk luft och rekreation men även komma ifrån spriten. Vad bättre än en egen lott att påta i?

Ulrika Flodin Furås bok Stadsodlingens historia bjuder på mängder av läsvärda texter om inte bara koloniträdgårdarnas historia utan även om uppkomsten av egnahemsrörelsen, parkerna och andra gröna rum. Ett magnifikt bildmaterial med nytagna färgbilder och äldre svartvita fotografier visar på påverkan utifrån och berättar om en tid då arbetsgivarna ordnade så att deras anställda fick egna odlingslotter. Även allmän trädgårdshistoria har sin plats i denna minst sagt inspirerande bok!

Förtätningen av staden innebar att taken började användas till rekreation. Takträdgården på Götgatan 7, Stockholm.

 

Koloniträdgård på SJ:s koloniområde i Örebro.