Statsmakt till salu

Arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket

Kortlivat experiment med privata aktörer. »Hallenbergs bok är intressant på flera sätt«, SvD.

  • Författare: Mats Hallenberg
  • Artikelnummer: 5913
  • Inbunden, 272 sidor, Nordic Academic Press

»Hallenbergs bok är intressant på flera sätt, men kanske i synnerhet eftersom han tar det för en historiker djärva greppet att jämföra dåtid och nutid.« SvD

Under 1620-talet svepte en privatiseringsvåg över det svenska riket. Inte bara statliga tillgångar som gruvor och kungsgårdar arrenderades ut till privatpersoner som fick driva verksamheterna vidare i egen regi utan även skatter, avgifter och tullar fördes över i privata händer som ett led att effektivisera den statliga sektorn. Att föra krig var nämligen kostsamt och de statliga intäkterna gick nästan oavkortat till att finansiera härens olika behov.

Till en början föreföll privatiseringarna slå väl ut, när de privata skatteindrivarna snabbt förvandlade naturaskatterna till de kontanter som statsmakten så hett eftertraktade. Men systemet hade en baksida. Angelägna att göra sig en egen förtjänst, tog många av indrivarna ut mer än de hade rätt till och missnöjet började jäsa runt om i landet.

I Statsmakt till salu studerar Mats Hallenberg det kortvariga försöket med privata skatteindrivare under Gustav II Adolfs regeringstid och gör jämförelser med dagens privatiseringsiver.