Stockholm City

Stadskultur, demokrati och spekulation

Citys moderna historia tecknas utifrån tankeväckande essäer av antikvarier, arkitekter, bostadsforskare och teknikhistoriker.

295:-
  • Författare: F. Bedoire, M. Rörby m.fl.
  • Artikelnummer: 10184
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 237 sidor, Historiska Media

En mångskiftande bild av Stockholm

Citys moderna historia tecknas utifrån tankeväckande essäer.

Det byggs, rivs och projekteras för fullt i Stockholms stadskärna. Även om ingreppen är mindre än under den omfattande Cityomvandling 1951–1979, frågar sig många vart staden är på väg. Och hur centrum en gång såg ut.

I den rikt bildsatta antologin Stockholm City gör ett femtontal specialister – från antikvarier och arkitekter, till bostadsforskare och teknikhistoriker – nedslag i huvudstadens hjärta runt Centralstationen, skildrar den historiska utvecklingen och diskuterar de utmaningar stadsplanerare, politiker och andra står inför. Vem äger City? Vad är värt att bevara?

Innehållet är brett och varierat. Professor emeritus Fredric Bedoire skriver om de första affärspalatsen som tillkom under årtiondena runt sekelskiftet 1900, medan arkitekturhistorikern Henrik Nerlund berättar om det underjordiska City och modejournalisten Rebecka Tarschys tar sig an 1960-talets nya stilideal. Text för text framträder en tydlig bild av en stad i ständig förvandling.

 Gatubild från gamla Klarakvarteren, 1960-talet.