Stockholm före stockholm

Från äldsta tid fram till 1300

Utifrån fynd gjorda i såväl Spånga som Årstaberg tecknas utvecklingen i Stockholmsområdet från forntid till medeltid.

215:-
  • Författare: S. Thedéen, T. Zachrisson, red.
  • Artikelnummer: 7675
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Danskt band, 272 sidor, Stockholmia förlag

Dagens trafikleder, köpcentra och bostadsområden gör att det är svårt att ens föreställa sig hur livet kunde te sig i Stockholm med omnejd för tusen år sedan, än mindre för tvåtusen. Därför är det minst sagt berikande att läsa Stockholm före Stockholm, där arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer ger vederhäftiga inblickar i regionens tidiga historia.

I en både kronologiskt och tematiskt upplagd antologi får vi följa utvecklingen under stenålder, bronsålder, järnålder och fram till högmedeltid, utifrån fynd gjorda i såväl Spånga och Årstaberg som på Helgeandsholmen. Men också utifrån geologens skarpa blick för landskapets förändringar.

Mycket talar för att Stadsholmen (ungefär dagens Gamla stan) länge var av intresse för sjöfarten. Lämningar i marken, däribland ett »pärlband« av deponerade silverskatter från 900- och 1000-talen, pekar på att platsen tidigt spelade en viktig roll för eliten.

 

Gröna bägare var typiska för folkvandringstiden.
Överst i mitten: glasskärvor från husgrund i Vårby.
Längst ned till höger: fynd från Spånga

 

Stockholms slott sett från Brunkebergsåsen på Norrmalm. Detalj från kopparstick
från omkring 1580, senare kolorerad. Arkeologiska undersökningar har genomförts
på borggården till dagens slott, berättar boken.