Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till ...

Utifrån ny forskning kan nu en mer samlad bild ges av stades bebygglese- och geografiska historia mellan 1000 och 1600.

289:-
  • Författare: Clas Tollin
  • Artikelnummer: 8132
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 128 sidor, Kungl. vitterhetsakad.

Stockholms äldsta tid

Hur såg Stockholm ut under medeltiden? Var gick gränsen mellan olika gårdar? Vilka ägde jorden?

Det här är några frågor som intresserat forskarna och i Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården presenteras de nya rönen. Clas Tollin har gått igenom medeltida brev, kartmaterial från olika tider, nya uppgifter om strandlinjens förskjutning och kan utifrån detta ge en mer samlad bild av stadens bebyggelse- och geografiska historia mellan 1000 och 1600. Eller om man ska vara nogräknad: den för Solna gamla socken, där inte bara nuvarande Stockholms innerstad låg under denna period utan även Lidingö, Essingeöarna och Sickla. Tyngdpunkten i boken ligger dock på det område som i dag återfinns i Nationalstadsparken. Här påträffades under forskningsarbetet flera järnåldersgravfält och här låg flera stora gårdar, med rötter i vikingatiden.

Det var omkring 1250 som en stadsliknande bebyggelse etablerades i Stockholm. Flera institutioner och kloster anlades och av dessa blev Klara kloster en av de större jordägarna, tack vare donationer från Magnus Ladulås.

Klara kloster i början av 1500-talet. Senare uppfördes Klara kyrka på platsen.