Stockholms blodbad

»Dick Harrison är en mycket skicklig författare som uttrycker sig enkelt och intresseväckande … Författaren hinner med imponerande mycket, trots bokens korta format. Betyg 5/5.« BTJ.

169:-
  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10312
  • Ill. i sv/v
  • Mjukband, 168 sidor, Historiska Media

Ett spännande skede i Sveriges historia

Torsdagen den 8 november 1520 rullade huvuden på Stortorget i Stockholm i en massavrättning, iscensatt av Kristian ii, härskare över Danmark, Norge och Sverige. En efter en fördes gräddan av rikets frälsemän upp på schavotten för att dö, men även köpmän, hantverkare, bönder och drängar mötte här sitt öde. Vad var det egentligen som hade hänt?

Stockholms blodbad markerar slutet på medeltiden och var bara en i raden av brutala massavrättningar som ägde rum i Europa under 1500-talet. På sitt sedvanligt entusiastiska och pedagogiska vis benar Dick Harrison ut förvecklingarna som ledde fram till blodbadet. Den maktkamp som utmynnade i att ett hundratal människor förlorade livet på Stortorget, hade brutit ut redan på 1300-talet och segraren skulle på sikt rita om Nordens maktpolitiska karta.