Stockholms blodbad

Det har gått 500 år sedan blodet flöt på Stortorget. Vad var det som hände och varför?

  • Författare: David Lindén
  • Artikelnummer: 10487
  • Ill. i sv/v
  • Mjukband, 283 sidor, Langenskiöld

Kröningen som spårade ur

Blodbadet blev kulmen på år av osämja och slutet på Kalmarunionen.

Stockholms blodbad känner vi alla till. Be­rättelsen är så förfärande att den stannar i minnet hos minsta småbarn. Även om massmordet var en direkt hämndaktion, arrangerad i samband med Kristian II kröning i Stockholm 1520, är det en komplex historia som tar sin början långt tidigare. Och det är på 1470-talet som historikern David Lindén låter sitt drama börja, då den svenska riksföreståndaren Sten Sture d.ä. utmanade den danske unions­kungen ­Kristian I. Här får vi stifta bekantskap med sturarnas skrupellösa sändebud ­Hemming Gadh (porträtterad av Lindén i ­Hemming Gadh) och de andra huvud­personerna i den långdragna dansk-svenska konflikten som slutade med att Gustav Vasa grep makten. Och självfallet ta del av bataljer, bannlysningar, gisslan­taganden och annat fult spel som parterna ägnade sig åt.

Riktigt intressant är Lindéns skildring av livet i stort vid denna tid. Bland annat ges läro­rika skildringar av syfilisspridningen och det för konsumtion nyligen upptäckta brännvinet, båda fatala för några av kombattanterna.