Stormaktens undergång

»Harrison har en utmärkt förmåga att beskriva komplicerade förlopp på ett populärvetenskapligt sätt. Han lyckas koppla samman historiska händelser med vår samtid på ett sätt som stimulerar läsningen.« BTJ

169:-
  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10386
  • Mjukband, 160 sidor, Historiska Media

En halvsekellång dödskamp

Tidigare i år utkom Dick Harrisons Stormakten växer fram, en ypperlig rundmålning av Sveriges förvandling från perifer nation i Europas utmarker, till en spelare att räkna med. Men expansionen avstannade som bekant, krig förlorades, landavträdelser fick göras och stormakten gick i graven.

I Stormaktens undergång skildrar Harrison det karolinska enväldets uppgång och fall. Med sedvanlig berättarglädje lyckas han begripliggöra de många komplexa skeenden i riket och i Europa som påverkade förloppet: uppror, spanska tronföljdskriget, rysk expansion, handelskrig. Två kungar och deras tid står i centrum: Karl XI, som stärkte stormakten genom reformer, reduktion och militär rustning, och sonen Karl XII vars motgångar på slagfälten bäddade för ogynnsamma uppgörelser. Med hans tidiga död rämnade allt, och när freden slöts 1721 var Sverige åter en nation i Europas utkant.