Stridens skönhet och sorg 1917

Första världskrigets fjärde år i 108 korta kapitel

Del 4 är här! Med en lysande berättarkänsla beskrivs individernas personliga erfarenheter från världskrigets vitt skilda platser.

  • Författare: Peter Englund
  • Artikelnummer: 7986
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 374 sidor, Natur & Kultur

När propagandan tappade andan

»Corday finner ingen större tröst i tanken att efterkommande nog kommer att reda ut den härva av känslostormar, fixa idéer, överdrifter, halvsanningar, illusioner, språkspel, lögner och bländverk som detta krig utgör.«

Den patriotiska andan börjar år 1917 att sakteligen övergå i generell uppgivenhet och längtan efter fred. Peter Englund är tillbaka med del fyra i sin serie om första världskriget, Stridens skönhet och sorg. 1917. Vi känner igen några figurer sedan tidigare, även om deras tankar, situation eller synsätt mer eller mindre genomgår förändring. Vi får även bekanta oss med nya röster som förmedlar unika perspektiv från krigets skugga eller hetta.

Med en återigen lysande berättarkänsla beskrivs individernas personliga erfarenheter från världskrigets vitt skilda platser. Variationen av människor i olika åldrar och av olika kön, av olika nationaliteter, religioner och ideologier, är bokens utomordentliga styrka. Läsaren får bekanta sig med en myriad miljöer och olika perspektiv på en av vår moderna tids största katastrofer. Med hjälp av bland annat dagböcker kartläggs människornas mödosamma men intressanta liv i kriget som berörde alla.